25 listopada 2014 w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój S.A. został zaprezentowany egzoszkielet – przełomowe urządzenie w rehabilitacji osób niepełnosprawnych ruchowo. To innowacyjne urządzenie, używane do niedawna jedynie w celach wojskowych, stanowi przełom w dziedzinie rehabilitacji dysfunkcji ruchu wywołanych zaburzeniami o podłożu neurologicznym.

Podczas prezentacji omówione zostały zasady działania egzoszkieletu oraz zaprezentowane zostały opinie pacjentów, którzy korzystali już z tej innowacyjnej metody rehabilitacji.

Rehabilitacja z wykorzystaniem egzoszkieletu szczególnie wskazana jest osobom cierpiącym na niedowład kończyn dolnych, w tym z całkowitym przerwaniem rdzenia (do C7 włącznie), niecałkowitym przerwaniem rdzenia (dolny poziom), udarem z niedowładem połowicznym, stwardnieniem rozsianym czy dystrofią mięśniową.